Några smakprov

Vetenskapsradion Historia i P1

Historisk och arkeologisk forskning står i fokus för programmet. Aktuella avhandlingar vid landets högskolor, nyutkomna böcker, spännande utgrävningar är självklara bevakningsområden.

lyssnaiconsmall

Husesyn med Ulla Skoog

Skådespelaren och komikern Ulla Skoog besöker husen som är värda att bevara

lyssnaiconsmallHusesyn med Ulla Skoog
Källa: SR P1

Båtlivet i P4

Du hör om sjösäkerhet, båtnostalgi och sjövett – allt kryddat med verkliga historier från de sju haven…

lyssnaiconsmallBåtlivet i P4
Källa: SR P4 Stockholm

lyssna

Vi gör också enstaka program som till exempel Svenska preppers. Krig, klimatkatastrof eller zombieapokalyps – i väntan på jordens undergång förbereder sig svenska preppers genom att lagra vatten, mat och medicin. Svenska preppers

Om kriget kommer, del 1. Efter en lång tid av fred så har säkerhetsläget åter försämrats, men hur ser vår offervilja ut idag – har vår mentala beredskap också nedrustats och är vi idag beredda att döda och dö för Sverige? Om kriget kommer del 1

Om kriget kommer, del 2. Säkerhetsläget i världen har försämrats och i Sverige rustar försvaret upp och värnplikten återinförs, men vilken försvarsförmåga har vi lämnat bakom oss och vilka nya hot ställs vi inför idag?  Om kriget kommer del 2

Från gerillaslöjd till folkhemskilt, del 1. Idag finns ett växande intresse för såväl folkdräkter som slöjdande och handarbete. I det första programmet av två handlar det om varför folkdräkter blir allt mer populära, inte minst bland män. Från gerillaslöjd till folkdräktskilt, del 1

Från gerillaslöjd till folkhemskilt, del 2. Idag finns ett växande intresse för såväl folkdräkter som slöjdande och handarbete. I det andra programmet av två handlar det om slöjdaktivister och om täljandets sinnlighet.  Från gerillaslöjd till folkdräktskilt del 2

Under många år gjorde vi också Vetenskapsradion Forum som handlade om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och som du fortfarande kan lyssna på här. Vetenskapsradion Forum