Produktionsbolaget Prata AB

Postadress:
Box 47031
100 74 Stockholm

Besöksadress:
Lustigkullavägen 3 (ingång från gården)
117 66 Stockholm

Telefonsvarare: 08-645 58 80
Epost: info@prata.nu

Säte: Stockholms län
Org.nr: 556714-9579